F@bian.nl

Archief van October, 2007

Klantenservice steeds beter afgehandeld door chatbots

vroeg in de ochtend op 17th October, 2007

Daarom dit artikel om de huidige stand van zaken weer te geven van de Nederlandse chatbots; mede gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij deze pilot-projecten.